Algemene Voorwaarden

Toro Burgers
Koningin Astridlaan 1
2800 mechelen
Tel: 015 21 03 22
Ondernemingsnummer: BE 0746751530 

———————————–

Toro Burgers, verkoopt hamburgers, bijgerechten en andere gerechten.
Deze gerechten kan je laten leveren, afhalen op ter plaatsen consumeren.
De Klant verklaart kennis te hebben genomen van de algemene voorwaarden en ze te accepteren alvorens een bestelling te plaatsen.
De validatie van de bestelling impliceert bijgevolg de aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden.
—————————————-
Elke bestelling impliceert de aanvaarding van prijzen en productbeschrijvingen beschikbaar bij de verkoop.
Toro Burgers verbindt zich ertoe de ontvangen bestellingen via de website of telefonisch na te komen indien voldoende voorraad van de producten aanwezig is.
Bij gebrek aan beschikbaarheid van een bepaald product zal Toro Burgers de klant informeren en een vervangende product voorstellen.
De klant heeft de keuze om het vervangend product al dan niet te aanvaarden.
—————————————–
Wijzigen bestelling
Tot aan de validatie van een bestelling, kan deze gewijzigd of geannuleerd worden.
Indien de bestelling werd bevestigd en u de bestelling wenst te annuleren of te wijzigen, dien je dit per direct telefonisch te melden.
Promoties zijn steeds geldig voor een beperkte tijd, elke wijziging aan uw bestelling kan impliceren dat promoties niet meer geldig zullen zijn.
Prijs en betaling
Alle prijzen op de website van Toro Burgers zijn aangegeven in euro, BTW inbegrepen.
Er wordt rekening gehouden met de toepasbare BTW op de dag van bestelling.
Elke wijziging in de BTW tarieven zal verrekend worden in de prijzen van de producten.
Indien één of meerdere belastingen of bijdragen worden gecreëerd of gewijzigd, zowel omhoog als omlaag, kan deze wijziging worden verrekend op de verkoopprijzen van de Producten.
De prijzen kunnen niet meer wijzigen eens de bestelling afgerond is.
De prijzen van de bestelde producten op de Website en de datum van bestelling dienen daartoe als rechtsgeldig bewijs.
De betaling van de Klant vindt plaats bij de bestelling door elektronische betaalmiddelen.
De prijzen te betalen door de Klant, zijn vermeld bij de bevestiging van de bestelling, met uitzondering van technische fouten waarvoor Toro Burgers niet verantwoordelijk kan worden gesteld.
Toro Burgers behoudt zich het recht een bestelling te annuleren bij vermoedens van fictieve bestelling.
—————————————–
Promoties
Producten kunnen onderhevig zijn aan promotionele aanbiedingen.
Toro Burgers behoudt zich het recht om speciale aanbiedingen te wijzigen of in te trekken op elk gewenst moment.
Alle bestellingen geplaatst voordat de aanbieding werd ingetrokken of aangepast, zullen onderhevig zijn aan de voorwaarden die golden op de datum van bestelling.

——————————————

Verantwoordelijkheid
In elk geval kan Toro Burgers niet verantwoordelijk gehouden worden, indien de niet-uitvoering van de verplichtingen te wijten is aan een onvoorspelbaar of onoverkomelijk feit van een derde aan het contract, of aan overmacht zoals beschreven in de Belgische rechtspraak.
Toro Burgers kan ook niet verantwoordelijk gehouden worden voor alle ongemakken of schade voortgebracht door of eigen aan het gebruik van het internet, zoals met name een onderbreking van de service, een indringer van buitenaf of de aanwezigheid van virussen.
Wetgeving
Elk afgesloten contract waarvoor deze voorwaarden van toepassing zijn, is onderworpen aan de Belgische wet.
Behoudens andere bepalingen worden alle geschillen exclusief voorgelegd aan de rechtbanken bevoegd voor Antwerpen.
U kan steeds contact opnemen voor meer informatie.
——————————————–